PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Cơ bản về vi điều khiển và PIC

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Cơ bản về vi điều khiển và PIC Những bài hướng dẫn cơ bản nhất để làm quen với vi điều khiển PIC

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 08-04-2013, 06:37 PM   #1
dientu90
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gửi: 16
:
Ngắt trên C18

Mọi người cho mình hỏi,mình viết đoạn chuơng trình này để test thử ngắt Timer2 cho PIC18F46K20 sử dụng C18 nhưng không hiểu sao chuơng trình lại không nhảy được vào ngắt,mặc dù mình đã cấu hình đầy đủ rồi
Code:
Code:
#include "p18f46k20.h"
//#include "..\h\Delay.h"

/** C O N F I G ****************************************************/

#pragma config FOSC = INTIO67   	// Set thach anh noi, voi RA6&7 la chan IO
#pragma config FCMEN = OFF     	// Tat che do giam sat loi bo dao dong
#pragma config LPT1OSC = OFF   	// Ko dung nguon dao dong tu Timer1
#pragma config HFOFST = OFF			// Fast Start-upHFINTOSC starts clocking the CPU without waiting for the oscillator to stablize.
#pragma config IESO = OFF     	// Ko cho phep chuyen bo dao dong noi<->ngoai

#pragma config PWRT = OFF
#pragma config PBADEN = OFF

#pragma config BOREN = OFF
#pragma config BORV = 18     	// Reset khi dien ap xuong duoi 3.0V

#pragma config LVP = OFF

#pragma config WDTEN = OFF     	// k dung Watch Dog Timer 
#pragma config WDTPS = 64
#pragma config MCLRE = OFF     	//ko Su dung chan Reset, io RE is enable
#pragma config STVREN = OFF     // Stack full will cause Reset
#pragma config XINST = OFF

#pragma config CPD = OFF

#pragma config CP0 = ON
#pragma config CP1 = ON
#pragma config CP2 = ON
#pragma config CP3 = ON

/** P R O T O T Y P E S ********************************************/

void InitializeBoard(void);
void InitTimer2(void);
void high_isr (void);
unsigned char count=0;

/*****************High priority interrupt vector **************************/
#pragma code high_vector=0x08
void interrupt_at_high_vector(void)
{
 _asm GOTO high_isr _endasm
}

#pragma code
/*****************High priority ISR **************************/

#pragma interrupt high_isr
void high_isr ()
{		
	if((PIR1bits.TMR2IF==1))
	{	
		PIR1bits.TMR2IF = 0;
		T2CONbits.TMR2ON = 0;
		TMR2 = 0x00;
		count++;
		if(count == 10 )
		{
	  //ClrWdt();
	  PORTD=0xff;
		//count = 0;
		}
		T2CONbits.TMR2ON = 1;
	}
	
}


void main (void)
{
	
	InitTimer2();
	InitializeBoard();
	while(1)
	{	
	}
}

void InitializeBoard(void)
{
#if(Fosc == 32000000u)
	OSCCON = 0b11100000;
#elif(Fosc == 64000000u)
	OSCCON = 0b11110000;
#endif
  OSCTUNEbits.PLLEN = 1;           // turn on the PLL 16*4
  OSCTUNE = 0xc0;
  //while(!OSCCONbits.OSTS) ClrWdt();
  //while(!OSCCONbits.IOFS) ;
  
  SLRCON = 0xff;
  ANSEL = 0xff;
  ANSELH = 0xff;
  
  TRISA = 0x00;
	TRISB = 0x00;
	TRISD = 0x00;
	TRISE = 0x00;
	TRISC = 0x80;
	
	LATA = 0x00;
	LATB = 0x00;
	LATD = 0x00;
	LATE = 0x00;
	LATC = 0x00;
	
	INTCON = 0x00;
	INTCON2 = 0x00;
	INTCON3 = 0x00;
	PIE1 = 0x00;
	PIE2 = 0x00;
  	  	
}
void InitTimer2(void)
{

	/*********Timer 2*****************/  
	T2CONbits.T2OUTPS3 = 0;
	T2CONbits.T2OUTPS2 = 0;
	T2CONbits.T2OUTPS1 = 0;
	T2CONbits.T2OUTPS0 = 0;  
	T2CONbits.T2CKPS0 = 0; 
	T2CONbits.T2CKPS1 = 0;  
  	  	
	PIR1bits.TMR2IF = 0;
	PIE1bits.TMR2IE = 1;
	IPR1bits.TMR2IP = 1;
	
	TMR2 = 0x00;
	
	T2CONbits.TMR2ON = 1;
	
	RCON = 0x0f;
	RCONbits.IPEN = 1;
  	INTCONbits.GIEH = 1;
  	INTCONbits.PEIE = 1;

}
dientu90 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:04 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam