PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Hỏi/Ðáp

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Bắt Ðầu Kiếm Bắt Ðầu Kiếm
Tìm Theo Từ:
Chọn Thêm:
Kiếm Trong:

Vì sao cần Tài Liệu Việt Nam
  • Kho tư liệu cho phép upload và download tách biệt phần quản lý với host của diễn đàn, đảm bảo hoạt động của diễn đàn được liên tục.

  • Thành viên có thể upload và tài về các file dung lượng lớn hơn nhiều lần, có thể upload bằng ftp lên tới vô cùng, có thể upload bằng http lên tới 24MB (sau này con số này sẽ tăng lên).

  • Việc tìm kiếm và tra cứu tài liệu, quản lý tài liệu của mỗi cá nhân được thuận lợi hơn rất nhiều.

  • Giảm chi phí hosting, vì diễn đàn dùng host chất lượng cao hơn, đảm bảo tốc độ hoạt động, nhưng kho tài liệu, có thể dùng loại host dung lượng lớn, băng thông lớn, nó phù hợp hơn với mục đích sử dụng, và giảm chi phí tổng cộng.

  • Nhiều diễn đàn khác nhau có thể sử dụng chung một kho tài liệu, có sự liên quan, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, không đưa vào tình trạng diễn đàn khép kín của mỗi diễn đàn.

  • Phần quản lý và tra cứu tài liệu nhanh chóng, hợp lý hơn, có đội ngũ chuyên tổ chức tài liệu. Đội ngũ này có thể quản lý chung kho tài liệu cho nhiều diễn đàn, trang web khác nhau. Khi đó, giảm được sự hao tổn nhân lực của rất nhiều diễn đàn, trang web khác nhau.

Tài khoản ftp của kho tài liệu
ftp://tailieuvietnam.net
user: upload@tailieuvietnam.net
pw: nopass

Có thể sử dụng các chương trình FTP để đăng nhập như LEAP hoặc CuteFTP, các chương trình này được cung cấp đầy đủ tại www.tailieuvietnam.net

Nếu các bạn sử dụng firefox, một công cụ khác là FireFTP sẽ rất hữu ích, và hòan tòan miễn phí

Mọi thắc mắc xin liên hệ: falleaf@tailieuvietnam.net

Hotlink của tài liệu được upload vào ftp như thế nào?
Hot link là đường link trực tiếp đến file nằm trong host. Khi bạn có hot link, bạn có thể cho phép người khác download thoải mái, và có thể đặt nó ở bất kỳ đâu các bạn muốn.

Hotlink của các bạn sẽ có dạng:
www.tailieuvietnam.net/download/upload/...

Nếu các bạn tạo thêm thư mục con trong ftp, vd có tên: ThuMucCON, và đặt tài liệu filename.pdf vào trong thư mục con đó. Vậy thì đường dẫn (hotlink) đến tài liệu của các bạn sẽ có dạng:
www.tailieuvietnam.net/download/upload/ThuMucCON/filename.pdf

Lưu ý:

- Khi upload vào trong ftp, các bạn nhớ tạo thêm thư mục con mang tên của mình, như vậy sau này các bạn dễ tìm kiếm lại hơn.

- Thư mục upload đôi khi sẽ bị xoá đi, vì vậy, chúng tôi khuyến khích các bạn transfer thẳng tài liệu của mình vào Kho Tài Liệu Việt Nam, xin tham khảo phần hướng dẫn này để biết cách transfer.

- Nếu gặp khó khăn, các bạn liên lạc: falleaf@tailieuvietnam.net - nubium@tailieuvietnam.netMúi giờ GMT. Hiện tại là 09:21 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam