PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Hỏi/Ðáp > Những câu hỏi về PIC

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Bắt Ðầu Kiếm Bắt Ðầu Kiếm
Tìm Theo Từ:
Chọn Thêm:
Kiếm Trong:

Có mấy cách để nạp chương trình cho PIC?
Nạp chương trình cho PIC, có thể dùng hai cách:
  • Nạp chương trình bằng programmer, hay còn gọi là mạch nạp
  • Nạp chương trình bằng bootloader
Mạch nạp cho PIC/dsPIC được cung cấp tại luồng này
Bootloader được cung cấp tại luồng này

Các loại mạch nạp PIC
Khi nói đến mạch nạp, luôn luôn chúng ta ngụ ý cho việc nói đến cả mạch nạp (mạch điện tử) và chương trình nạp.

Các loại mạch nạp PIC/dsPIC:
Một điểm chú ý rằng, các loại mạch nạp bản chất cũng chỉ là tạo ra được mức điện áp phù hợp trên các chân VSS, VDD, MCLR, để đưa PIC vào chế độ nạp, và truyền dữ liệu trên chân PGD và PGC cho PIC. Các mạch nạp thiết kế khác nhau chủ yếu là do khả năng điều chỉnh, và ổn định điện áp, và cách thức truyền dữ liệu vào PIC. Vì vậy, sự khác biệt chủ yếu giữa các mạch nạp, nằm ở chỗ nó có thể hỗ trợ nạp cho nhiều dòng PIC khác nhau hay không, ở khả năng điều chỉnh điện áp của PIC.
  • Mạch nạp Olimex: PG1D, PG2C, PG3B, ICD1, ICD2, MCP_COM, MCP_USB
  • Mạch nạp Microchip: PIC StartPlus, ICD2
  • Mạch nạp GTP: GTP_Lite, GTP_USB
  • Sản phẩm của PIC Việt Nam: PIC1 (cải tiến từ PG2C), PIC2 (cải tiến từ PG3B), PIC3 (cái tiến từ GTP_USB)... những cải tiến này có những giá trị đáng kể và đã được nhìn nhận từ cộng đồng

Bootloader là gì?
Một bootloader là một chương trình nằm trong vi điều khiển, và giao tiếp với máy tính (thông qua giao tiếp nối tiếp). Bootloader nhận một chương trình (đã được dịch ra thành file HEX) từ máy tính và ghi nó vào bộ nhớ flash của vi điều khiển thông qua một phần mềm trên máy tính, sau đó chạy chương trình đó trên vi điều khiển. Bootloader chỉ có thể được dùng với những vi điều khiển nào cho phép ghi vào bộ nhớ flash thông qua phần mềm trên máy tính. Bản thân bootloader phải được ghi vào trong bộ nhớ flash bằng một mạch nạp khác. Để bootloader hoạt động, sau khi nhấn reset, một lệnh "goto bootloader" phải nằm ở địa chỉ đầu tiên của chương trình vi điều khiển. Có 2 loại bootloader, một số loại đôi khi cần người dùng đặt lại địa chỉ các dòng lệnh đầu, một số khác thì tự bản thân nó đặt những dòng lệnh đầu của người dùng vào một địa chỉ khác khi mà bootloader đã nằm sẵn ở đó, và quay trở lại chương trình của người dùng khi kết thúc đoạn chương trình bootloader.

Tham khảo chi tiết tại luồng này
Chuẩn Bootloader của PIC Việt Nam được cung cấp tại luồng này


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:32 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam