PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > bonheur

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between bonheur and teemo
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. teemo
  09-12-2014 11:29 AM
  teemo
  anh ơi giúp em lỗi này vơi, em tự học pic nên không ai chỉ hết
  *** Error 18 "def_877a.h.c" Line 1(9,20): File can not be opened
  Not in "E:\Program Files\PICC\devices\16F877A.h"
  Not in "E:\Program Files\PICC\dr\16F877A.h"
  Not in project "C:\Users\NhokPro1234\Documents\pi\project1\16F877 A.h"
  *** Error 128 "def_877a.h.c" Line 3(1,12): A #DEVICE required before this line
  2 Errors, 0 Warnings.

Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:04 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam