PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > gabong412

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Conversation Between gabong412 and danchoi123
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. danchoi123
  13-11-2018 03:14 PM
  danchoi123
  mem. bien ban nghiem thu vat lieu duoc .
  cũng thanh ly hop dong xay dung nhu .
  cũng kiem toan o hai duong nhu
  hoa cũng kiem tra so sach o tu liem nhu
  cai dat ban giao dung cu của
  va thu ban giao quy phi chuyen doi du lieu

Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:14 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam